Stavki z «absorbirati»

« Narava ne more absorbirati mase odpadkov, ki jih proizvajamo, zlasti iz industrije, ki jo je težko razgraditi. »
« Toda od šestdesetih let prejšnjega stoletja naprej so bile družbene spremembe tako hitre, da jih šola ni mogla absorbirati. Zato je šola ostala zastarela v smislu svojega znanja in vrednot. Zaostajala je za družbenim napredkom. Standardi niso bili več uporabni. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021