Primer stavkov z «favna»

« Skoraj 360 kilometrov reke je popolnoma onesnaženih, vsa njena favna pa je izumrla ali je na poti k izumrtju. Te motnje pa imajo lahko globalne posledice, če se ne odpravijo, saj ne gre le za lokalni problem. »
« Njegova favna in flora je v primerjavi z drugimi kraji tako nenavadna, da lahko Galapagos štejemo za ločen svet. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021