Stavki z «atomov»

« Plinski ozon, sestavljen iz treh atomov kisika, je škodljiv na morski gladini, vendar je nepogrešljiv na višini od 12 do 25 kilometrov, v spodnji stratosferi, kjer doseže najvišjo koncentracijo (12 delcev na milijon). »
« Tako kot pri drugih pojavih - obnašanju atomov, svetlobi itd. - je človek ukrotil električno energijo; proizvaja jo in razpošilja, kamor želi, vendar še ni spoznal njenega bistva. »
« Vse molekule vode niso popolnoma enake. Čeprav je sestavljena iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika, je na približno osem tisoč "običajnih" molekul drugačna. Vodik, iz katerega je sestavljena, ni običajen, ampak je njegov izotop, imenovan devterij. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021