Primer stavkov z «časovnem»

« Aperiodične meteorološke spremembe so tiste, ki se pojavijo na isti dan ali v kratkem časovnem obdobju. »
« Stara hipoteza o časovnem predoru je postala bolj aktualna po odkritju črnih lukenj, čeprav se domneva, da bi zamisel o "prehodu" skozi eno od teh lukenj olajšala reševanje problema razdalj in ne časa. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021