Stavki z «hitre»

« Biometeorologom je uspelo hitre vremenske spremembe in njihove posledice razvrstiti tudi glede na klasične podnebne faze zahodnih vetrovnih območij. In ker nadaljujejo z raziskavami, trdijo, da bo mogoče na podlagi različnih podnebnih faz, od katerih je do neke mere odvisno naše zdravje, veliko bolj sistematično določiti odzive telesa. »
« Toda od šestdesetih let prejšnjega stoletja naprej so bile družbene spremembe tako hitre, da jih šola ni mogla absorbirati. Zato je šola ostala zastarela v smislu svojega znanja in vrednot. Zaostajala je za družbenim napredkom. Standardi niso bili več uporabni. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021