Primer stavkov z «atmosfere»

« Med manjšimi sestavinami Jupitrove atmosfere so metan, amoniak, voda in ogljikov monoksid. Razen vode je vse drugo za nas zelo moteče. »
« Neptunova modrikasta barva je posledica njegove atmosfere, ki je bogata z metanom in vodikom, domnevajo pa, da je bogata tudi z drugimi plini, ki jih še niso odkrili. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021