Stavki z «atmosfera»

« Atmosfera na Jupitru je danes atmosfera, ki je obstajala na naši Zemlji v prvih sto milijonih let njenega obstoja, ko ni bilo sledu o življenju, tako kot ga ni na Jupitru. »
« Razložili smo namreč, zakaj, saj je Jupitrova atmosfera izjemno gosta, kar zemeljskim teleskopom preprečuje, da bi jo preučevali. Kot lahko skoraj začutite, gre za ogromno, precej temno meglo iz vode in amonijaka. »
« Med preučevanjem virov planeta sta inženirja NASA Robert Ash in Warren Dowler odkrila, da njegova atmosfera vsebuje ogromne količine kisika, ključnega goriva, ki je, dokler ne bo izumljeno kaj boljšega, sestavljeno iz desetih odstotkov tekočega vodika in devetdesetih odstotkov tekočega kisika. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021