Primer stavkov z «kamnine»

« Ogromni stroji bodo lunine kamnine obdelali in ločili helij-3 od vodika, kisika, ogljika, dušika in nekaterih molekul vode. »
« Zato se kamnine talijo in tvorijo magmo z visoko vsebnostjo vodne pare, metana, dušikovega oksida in žveplovega dioksida. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021