Primer stavkov z «beljakovine»

« Receptorji so beljakovine, ki se lahko vežejo na določeno vrsto snovi, ki jih aktivira. Ko prejmejo dražljaj, ga prenesejo po celici in povzročijo fiziološki odziv. »
« Nevrotransmiterji so hormoni - ali tekoče beljakovine -, ki se izločajo znotraj krvno-možganske pregrade in po poti krvnega obtoka "opozarjajo" celoten organizem na prisotnost dejavnika tveganja. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021