Stavki z «štiristo»

« Saturn je od Sonca v povprečju oddaljen milijardo kilometrov. Natančneje milijardo štiristo sedemindvajset milijonov. »
« Obstaja štiristo vrst mesojedih rastlin, ki ne delujejo nekoristno: vse vedo, ali se jim približuje plen ali se jih komaj dotakne vejica. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021