6 stavkov z «besedil»

« Tako so muslimani, katerih pismenost je bila posledica študija posebej islamskih besedil, zlasti Korana in Hadisa, zlahka uporabljali ista znanja v trgovini. »
« S tiskarskim strojem se je produkcija besedil v Evropi preusmerila od "pisarske" tradicije, v kateri so izobraženi ljudje ročno prepisovali pomembna besedila, k sistemu množične produkcije. »
« V Angliji je pisateljica Mary Wollstonecraft leta 1792 napisala eno od temeljnih besedil sodobnega feminizma, Vindication of the Rights of Woman, v katerem je nedvoumno trdila: osvoboditev žensk bo imela temeljno vlogo pri razpadu neupravičene družbene in politične hierarhije za vse. »
« Ko se v pisarni pokvari faks, urejevalnik besedil ali kopirni stroj, to preprosto povejte vodji. Zaradi tega ljudje občutljive opreme ne uporabljajo previdno. »
« Arhiv vsebuje več kot 15.000 besedil, napisanih v sumerskih pismenkah in deloma v za nas novem semitskem jeziku, ki so ga očitno govorili v mestih in je najstarejši na sirsko-palestinskem območju. »
« Smo v Jezusovem času in mogoče je, da so med rokopisi od Mrtvega morja odkrili starodavne odlomke evangelijskih besedil, ki so presenetljivo blizu času njegovega oznanjevanja. Ta novica je predstavljala veliko novost, ko jo je leta 1972 objavil duhovnik José O'Callaghan, avtor domnevnega odkritja. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021