Primer stavkov z «besedil»

« Arhiv vsebuje več kot 15.000 besedil, napisanih v sumerskih pismenkah in deloma v za nas novem semitskem jeziku, ki so ga očitno govorili v mestih in je najstarejši na sirsko-palestinskem območju. »
« Izdelava teh besedil strogo temelji na arheoloških, geoloških in antropoloških dokumentih. »
« Več njegovih besedil in romanov je bilo dramatiziranih in ekraniziranih. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021