Primer stavkov z «električnih»

« Možgani delujejo na podlagi električnih impulzov, ki nastajajo pri kemičnih reakcijah. Iz uma se ukazi prenašajo na celotno telo. »
« Poročilo iz Švedske je pokazalo, da se je med otroki, ki živijo v bližini električnih naprav, povečalo število živčnih tumorjev. »
« Vonj je sestavljen iz molekul različnih oblik in električnih nabojev, ki se med seboj povezujejo. To brezoblično vonjalno maso v nosu zaznajo in dekodirajo čutilne celice, ki se nahajajo na živčnih končičih. Določena molekula s svojo značilno obliko in električnim nabojem se prilega določeni celici in v trenutku, ko se srečata, možgani začutijo vonj in ju prepoznajo. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021