Primer stavkov z «celici»

« V strogo varovani celici zapora v Ohiu (severovzhodne Združene države) je bilo mogoče slišati le korake zapornika Davida Feldmana, ki so mu sodili in ga obsodili zaradi trojnega umora. »
« Mitohondrij ni edina stvar, ki je v evkariontski celici zaprta. Genska koda z navodili za izdelavo - odvisno od primera - amebe, solate ali človeka je vedno zaprta v posodah, imenovanih kromosomi, te pa v drugi posodi, ki je celično jedro, to pa v pravem labirintu zloženih membran, ki segajo v celotno citoplazmo (retikulum), ki jo prav tako obdaja zunanja membrana celice, njena zadnja meja z zunanjim okoljem. »
« V vsaki prazni celici je bila velika električna žarnica, nova in bleščeče svetla. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021