Stavki z «jasnimi»

« Poskuse so nadaljevali v Franciji in Nemčiji z jasnimi ugotovitvami: nezavedno v vsakem trenutku zajame različne zvoke, ki jih človeško uho ne zazna, nekatere živali pa ne. »
« V laboratorijih poteka boj z jasnimi znaki uspeha. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021