Stavki z «lestvici»

« Poleg tega ima strah različne odtenke na lestvici, ki se začne s hrepenenjem, ki ga je treba razlagati kot alarmni signal. »
« Druga rana človeku je bila teorija Charlesa Darwina, da je človek le stopnica na lestvici živali. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021