Primer stavkov z «genetskega»

« Ostanki, ki jih je našel David Johnson, pa so bili analizirani tudi z genetskega vidika. S preučevanjem genetske sestave celic je zdaj mogoče z gotovostjo določiti etnično skupino, iz katere izhajamo. »
« V računalniškem smislu človek izhaja iz genetskega, mi pa se približujemo nevronskemu. Prav genetske in ne nevronske informacije so tiste, ki jih uporabljamo za pobeg pred tigrom, ne pa tudi pred sušo ali socialno krizo. Za tako kompleksne dejavnosti, kot so slednje, ne potrebujemo enih možganov, temveč več. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021