Primer stavkov z «kemijske»

« Izotopi so telesa, ki imajo enake kemijske lastnosti, vendar različne atomske mase. Pravzaprav so skoraj vsi naravni elementi mešanice izotopov. »
« Pri tem so sodelovale le kemijske sile: združevanje atomov z atomi v močne vezi ali "kovalence" ter magnetne privlačnosti in odbojnosti. Prav to je nujno potrebno, da veriga nukleotidov sestavi svoje kopije iz surovin (posameznih nukleotidov), ki ji jih uspe odvzeti iz okolja. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021