Primer stavkov z «atom»

« Medtem ko atom meri 0,0000001 milimetra, je na enem milimetru niti 5 000 000 atomov. »
« Vodikov atom je sestavljen iz protona in elektrona, deuterij pa ima v svojem jedru tudi nevtron. Čeprav ohrani svoj električni naboj, je težji delec. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021