5 stavkov z «ceni»

« Do konca marca 1904 je družba Ford Motor Company prodala 658 avtomobilov po začetni ceni 750 dolarjev. »
« Pričakovala je, da bo kolonija, ki bo temeljila na višji ceni zemljišča, privabila bogate koloniste. Dobiček od prodaje zemljišč naj bi se uporabil za plačilo brezplačne poti kolonistov iz delavskega razreda ter za javna dela, cerkve in šole. »
« Ni nam bilo težko dogovoriti se o modelu, barvi, ceni in plačilnih pogojih avtomobila, nato pa se je pojavilo vprašanje posojila za nakup avtomobila. »
« Ko se je usedel za mizo, da bi se pogajal o ceni stroja, pa mu je notranji glas rekel: "Počakaj". Kupci so hitro zapolnili tišino z naštevanjem prednosti in slabosti stroja. »
« Prepričani so, da bo do preloma stoletja tehnologija pripravljena za vas, ki boste udobno sedeli v dnevni sobi in gledali svoj najljubši program. In seveda po skromni ceni. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021