Stavki z «celica»

« Izvor prve celice še ni bil pojasnjen, gre za čudež, ki je večji od samega pojava življenja, saj ima celica, ko se enkrat pojavi, že sposobnost samorepliciranja. Tudi tu je manjkajoči člen. »
« Družina je celica družbe, najpreprostejša in najosnovnejša oblika družbene organizacije. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021