Stavki z «enotne»

« Te skupine nikakor niso bile enotne in vojne med plemeni so bile pogoste, saj so si prizadevala povečati svoja lovna in ribolovna območja. Kljub temu so imela ta plemena nekaj skupnih značilnosti. »
« Kolonisti še nikoli prej niso oblikovali enotne politične fronte, zato se Grenville in parlament nista bala pravega upora. Vendar se je to leta 1765 spremenilo. »
« Med iskanjem enotne teorije zakonov vesolja so fiziki ugotovili - hipotetično - da se kvarki v protonu včasih spremenijo v leptone, zaradi česar proton razpade. Toda to bi se moralo dogajati že milijarde let, in ker je snovi še vedno veliko - čeprav ni zanesljivo znano, ali je tako veliko kot takrat -, bi bila teorija napačna. »
« Zaradi finančne krize v Franciji je bil kralj Ludvik XVI. prisiljen zbrati predstavnike plemstva, duhovščine in preprostega ljudstva. Slednji so skupaj s pripadniki plemstva zahtevali ustanovitev enotne skupščine, individualno volilno pravico in pripravo ustave, kar je bil eden od odločilnih dogodkov za konec starega režima. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021