Stavki z «gibanji»

« Dve pomembni kulturni gibanji sta še okrepili povezanost anglo-ameriških kolonistov z Veliko Britanijo: veliko prebujenje in razsvetljenstvo. »
« Obe gibanji sta se začeli v Evropi, vendar sta zagovarjali zelo različne ideje: veliko prebujenje je spodbujalo gorečo čustveno religioznost, medtem ko je razsvetljenstvo spodbujalo iskanje razuma v vseh stvareh. Na obeh straneh Atlantika so se britanski podaniki spopadali z novimi idejami. »
« Fundamentalizem in nacionalizem sta močni politični in družbeno-kulturni gibanji, ki sta pridobili na moči vzporedno s procesom globalizacije. Ta gibanja izpodbijajo vezi med narodi, saj le krepijo zelo prvinske vezi, vzpostavljene v povezavi z dogmami, ki so običajno povezane z religijo. »
« Fašizem in nacizem sta gibanji, ki sta si v marsičem podobni, tako da mnogi govorijo o "fašizmu" in s tem označujejo obe. Skupno obema je vztrajanje pri povezovanju z miti preteklosti ter uporaba nasilja in propagande kot sredstva za nadzor prebivalstva. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021