Stavki z «hierarhično»

« obstoj ene same stranke, hierarhično organizirane v vojaškem slogu; »
« Pogosto v organizaciji osebe, ki so hierarhično pristojne, niso vedno tiste, ki imajo največji delež moči. »
« Šola je običajno organizacija s hierarhično strukturo, v kateri lahko domnevamo, da je vsa moč v rokah ravnatelja ali ravnateljice. To drži, če ravnatelj dejansko izvaja oblast, vendar moč ni neposredna posledica zasedanja vodstvenega položaja. Moč lahko izvajajo tudi drugi člani izobraževalne skupnosti. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021