7 stavkov z «avtoriteto»

« Perzijski kralji so z veseljem priznavali avtoriteto vladarjev dežel, ki so jih osvojili, vendar so zahtevali, da ti vladarji v zameno priznavajo splošno prevlado perzijskega kralja. »
« V poznejših stoletjih so zgolj dejstvo, da so prvi papeži zahtevali takšno avtoriteto in da so jo nekateri škofje priznavali, navajali kot "dokaz", da je bilo rimsko papeštvo vedno najvišja doktrinarna oblast v celotni Cerkvi. »
« Namesto tega so papeži, kot je bil Gregor, počasi, a zanesljivo uveljavljali svojo avtoriteto z vzpostavljanjem vzajemno koristnih odnosov s kralji in nadzorovanjem širjenja krščanskega misijonarstva. »
« Iz osvajanj Karla Velikega je nastal koncept Svetega rimskega cesarstva, ogromne države, ki jo je nominalno nadzoroval en sam močan cesar, neposredno povezan z avtoriteto papeža v Rimu. »
« Čeprav si nihče (še) ni predstavljal, da bi v celoti zavrnil avtoriteto Cerkve, so mnogi ljudje cerkveno vodstvo obravnavali kot še eno politično institucijo. »
« Friderik Modri je podpiral in se strinjal s stališči Martina Lutra, hkrati pa se je zavedal, da mu lahko koristi, če zavrne avtoriteto papeža in v manjši meri tudi cesarja. »
« Morda najpomembnejša kulturna sprememba, ki je nastala v času znanstvene revolucije, je bilo preprosto dejstvo, da je znanost pridobila vse večjo kulturno avtoriteto. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021