Stavki z «hierarhičnih»

« To poistovetenje med avtoriteto in močjo obstaja v hierarhičnih organizacijah, v katerih je razlika med tistimi, ki odločajo, tistimi, ki prenašajo odločitve, in tistimi, ki jih izvršujejo, zelo izrazita. Vendar pa moč in oblast nista vedno enaki. »
« V visoko hierarhičnih strukturah, kot so šole, se napetosti in konflikti pogosto zanikajo, ignorirajo ali izogibajo. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021