6 stavkov z «akterji»

« Na koncu so Vikingi z napadi tako obogateli, da so postali pomembni akterji srednjeveške trgovine in trgovali z blagom vse od Skandinavije do Bagdada v Abasidskem kalifatu. »
« Na političnem področju nove oblike organizacije med nacionalnimi državami, kot je Evropska skupnost, ki ima svoj parlament, kažejo, da se pojavljajo nove politične oblike. To ne pomeni, da nacionalne države nimajo možnosti uveljavljanja svoje suverenosti. Gre za to, da zaradi prisotnosti novih oblik odnosov med državami ter med državami in drugimi akterji tradicionalni koncept suverenosti postaja nezadosten in bolj zapleten. »
« Med posameznikom in institucijo se vzpostavijo vezi izmenjave, prek katerih ljudje sprejemajo norme in vrednote, ki jih te prenašajo. Hkrati lahko ljudje postanejo akterji in avtorji svojih odnosov z institucijo ter tako prispevajo k njenemu preoblikovanju. »
« Poudarjanje sobivanja ne pomeni zanemarjanja obstoja pravil, ampak je poudarek na dejstvu, da smo vsi akterji pri doseganju ciljev institucije. »
« V večji ali manjši meri smo vsi akterji v institucijah, ki jim pripadamo, tj. lahko imamo vodilno vlogo pri razvoju družbenih odnosov in v tem smislu ima vsakdo delež moči. »
« Ker so akterji različni, lahko vsakemu od njih zagotovimo kvoto moči po njegovi meri, odvisno od tega, kako vzpostavlja ali se "pogaja" o odnosih z drugimi. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021