8 stavkov z «list»

« Nekaj trenutkov sem sedel in strmel v list papirja pred seboj, na katerega sem zapisal imena zdravnikov, za katere si nisem nikoli predstavljal, da jih bom kdaj potreboval, in za katere se je zdelo, da je zdaj od njih odvisno moje življenje. »
« Ob odpustu so mi izročili list s priporočili doktorja Walsha. »
« Nato ji je izročil kanadski potni list z njeno fotografijo. »
« Moški je žigosal potni list in ga vrgel na pult. »
« Skrito globoko v grmovju se je moralo seme boriti za svoj prostor od trenutka, ko mu je zrasel prvi list, in še preden je doseglo šest centimetrov višine, je začelo nestrpno iskati življenjsko energijo, ki mu jo je lahko dalo le sonce. »
« Gospa Thompson je iz predala svoje mize potegnila list papirja, na katerega je zapisala citat, ki ga pripisujejo Danielu Burnhamu, čikaškemu arhitektu. »
« V tem primeru je šlo za pisanje, postopek pa je bil naslednji: sveže napisan list se je položil na leseno ploščo, dokler se na njej ni izpisala pisava; list se je odstranil, znaki so se izrisali, čez njih se je prelilo črnilo in odtis se je dobil na novem listu papirja. »
« Po drugi strani pa je list papirja bel, ker zavrača vse barve spektra; tako se bela svetloba "prerazporedi". »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021