Primer stavkov z «fizikalno»

« Izvajala sem fizikalno terapijo: udarjala sem jo po prsih, hrbtu in bokih, nato pa sem ji v grlo potisnila stiskalko za jezik, da bi jo prisilila h kašljanju. »
« Razdelimo jih lahko v dve skupini: fizikalno razlago, po kateri naj bi bil vedeževalec sprejemnik valov ali elektromagnetnih polj, ki jih oddajajo telesa, ki so predmet prospekcije, ali pa naj bi bil senzibil ali jasnovidec, ki bi z zunajčutnim zaznavanjem zaznal prisotnost iskanega predmeta. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021