Primer stavkov z «antibiotike»

« Začeli so ji dajati običajne antibiotike in kisik za lažje dihanje. »
« Po eni strani so bakterije vse bolj odporne na antibiotike. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021