Stavki z «gotovostjo»

« Šele izvid patologa bi lahko z gotovostjo ugotovil, ali ima tumor lastno mrežo krvnih žil. Maligni tumorji so običajno žilni in zato gobasti. »
« Verjel sem, da bo z otrokom vse v redu, vendar nisem mogel z gotovostjo trditi, dokler ni opravil nevrološkega pregleda. »
« Po več kot 40 letih zakona lahko z gotovostjo trdim, da moraš za odličnost v umetnosti domačega prepira obvladati umetnost poraza. »
« Z gotovostjo vemo, da skoraj ni ohranjenih pisnih del ženskih avtoric - svetla izjema je Sapfo, pesnica iz arhaičnega obdobja, katere dela nakazujejo, da je bilo lezbično vedenje morda razmeroma pogosto (njen dom, grški otok Lezbos, je izvor besede lezbijka). »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021