Primer stavkov z «hodili»

« Pot, po kateri smo hodili, je bila razmočena in konji so s kopiti brizgali blato. »
« Hčerki, stari eno in tri leta, sta obotavljivo hodili proti racam na jezeru. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021