6 primer stavkov z «glasbi»

« Ob glasbi je Amy pospešila do 40 milj na uro. »
« Podobno kot inovacije v likovni umetnosti in glasbi je modernistična literatura v nekaterih pogledih ustvarila nov pristop k poeziji in prozi. »
« Umetniški modernizem v umetnosti, glasbi in literaturi je na koncu izzval (post)viktorijansko obsedenost s tradicionalno moralo, hierarhijo in nadzorom. »
« Pri popularni glasbi je položaj še slabši. »
« Pri današnji popularni glasbi je najbolj presenetljiva hladna, grenka in sadistična vizija, ki spodbuja kratkotrajne spolne odnose. »
« Moški več govorijo o glasbi, novicah in športu. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021