7 primer stavkov z «ceste»

« Našli so Matta, ki je ležal sredi ceste in se zvijal v klobčič. »
« Rimske ceste so bile tako dobro zgrajene, da so se nekatere ohranile še danes, zdaj pa jih uporabljajo avtomobili namesto konjskih vpreg, za katere so bile prvotno zgrajene. »
« Čeprav so bile ceste pogosto zgrajene z mislijo na premikanje vojske, so jih lahko ljudje povsod izkoristili za trgovanje. »
« Dioklecijan je zgradil nove ceste za vojaške namene, da je lahko učinkoviteje premikal vojsko po mejah. »
« Fevdalci so zgradili nove ceste in popravili rimske ceste izpred 1000 let, kar je omogočilo cenejše in učinkovitejše potovanje trgovskega blaga. »
« Vzdrževanje ceste je bilo izjemno drago; kljub velikim pošiljkam zlatnine iz Novega sveta je špansko monarhijo pestil dolg, ki je bil v veliki meri posledica nizozemskega spora. »
« Takoj sem zapeljal na rob ceste in obupano poskušal obvladati avto. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021