Stavki z «lastnem»

« Zanimali so ga le angleščina, matematika in zgodovina, pri drugih predmetih pa se je po lastnem priznanju le malo trudil. »
« Zelo koristno bo raziskati življenje kopenskih organizmov v njihovem lastnem okolju. V ta namen se lahko odpravimo na terenski izlet, kjer so kopenska in vodna območja. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021