9 primer stavkov z «hrane»

« Izvor te okusne hrane, pice, je zelo star. »
« Preprosto ni bilo dovolj hrane, da bi se prebivalstvo lahko znatno povečalo. »
« Presežek hrane, ki ga je omogočilo kmetijstvo v rodovitnem polmesecu, je sčasoma privedel do nastanka prvih velikih naselij. »
« Družbene delitve so mogoče le ob presežku hrane. Če mora vsakdo ves čas delati, da dobi dovolj hrane, mu ostane le malo časa, da bi se specializiral za druge dejavnosti. »
« Čeprav je še vedno primanjkovalo hrane in potrošnih dobrin, so številni Nemci menili, da je stanje boljše, kot je bilo prej. Nacisti so zavrnili nadaljevanje vojne odškodnine in kmalu je hitro obnovljena vojska organizirala velike javne shode. »
« Kralji so imeli pokuševalce svoje hrane. »
« Letos naj bi prostovoljci organizacije, ki jih je več kot 300, z donacijami denarja, hrane, oblačil, igrač in gospodinjskih pripomočkov pomagali približno 1 200 družinam, in sicer v vrednosti več kot 1 milijon dolarjev. »
« Dymersky je vprašal, ali lahko pomaga. Danes koordinira dostavo hrane in oblačil za dobrodelno organizacijo Darila ljubezni. »
« Poskusite zmanjšati porcije hrane. Hrano postrezite v kuhinji, ostanke hrane zavijte in jih shranite v hladilnik. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021