6 primer stavkov z «avgusta»

« Bilo je v nedeljo, 23. avgusta 1992, zvečer. »
« John Key (rojen 9. avgusta 1961) je bil 8. novembra 2008 izvoljen za 38. predsednika vlade Nove Zelandije kot vodja nacionalne vlade. »
« Kolumb je avgusta 1492 odplul s tremi majhnimi ladjami - Niña, Pinta in Santa Maria - in 90 možmi. Oktobra sta prispela na Bahame. »
« Nacionalna skupščina je 4. avgusta 1789 izglasovala ukinitev fevdalnih privilegijev (pravice zemljiških posestnikov, da prisilijo kmete k delu in plačevanju različnih dajatev), 14. avgusta je ukinila prodajo uradov, 26. avgusta pa izdala Deklaracijo o pravicah človeka in državljana, ki se je delno zgledovala po ameriški Listini pravic. »
« 18. avgusta je Garibaldi prečkal celinsko Italijo in vstopil v Neapelj. Načrtoval je invazijo na papeške države, vendar je Cavour prepričal Napoleona III., da je treba preprečiti napredovanje Garibaldijevih pustolovcev, in mu zagotovil, da to ne bo vplivalo na položaj samega papeštva (pod francosko zaščito). »
« Bilo je 17. avgusta 1996, zadnji dan devetdnevnega potovanja s kanuji, ki ga je družina opravila po rekah in jezerih pokrajinskega parka Algonquin. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021