Stavki z «govorilo»

« O dogodku se je v Detroitu govorilo že več tednov, zbralo se je 8 000 gledalcev. »
« Jasno je bilo, da tokrat to ne bo mogoče ..., in govorilo se je, da bo še več nemirov. »
« Čeprav je bilo pri tem dogodku več prič, si Richard Pearse ni želel, da bi se o njegovem dosežku veliko govorilo ali da bi se njegova letala začela množično proizvajati, zato njegov polet ni tako znan kot polet bratov Wright. »
« O demokraciji se je govorilo že v zgodovini, od Grkov naprej, in imela je različne pomene. Tako kot vse velike ideje o politični ureditvi človeških družb je bila in je še vedno predmet razmišljanja različnih mislecev. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021