8 primer stavkov z «plemena»

« Postopoma so se Maori razpršili po Novi Zelandiji v različna plemena, ki so jih vodili različni poglavarji. Različna plemena so postala agresivnejša in vojne med plemeni so sčasoma postale veliko pogostejše. To je privedlo do nastanka Pa (utrjene vasi). Povprečno naselje Pa je vključevalo jarke, nasipe in palisade za zaščito. »
« Te Kooti iz plemena Rongowhakaata je pobegnil iz zapora na Chathamskih otokih in bil s svojimi privrženci preganjan po Severnem otoku. Na koncu je našel zatočišče v Kraljevini. »
« Sčasoma so se nekatera germanska plemena lahko naselila ob rimskih mejah v zameno za plačilo davka Rimu. »
« Različna plemena so napadala rimske dežele, kar se je običajno končalo z brutalnimi rimskimi povračilnimi ukrepi. »
« Na Balkanu so bila slovanska plemena velika težava za Bizantince. »
« Podobno kot Grki pod Aleksandrom, Rimljani v stoletjih osvajanja in germanska plemena, ki so si razdelila Zahodno rimsko cesarstvo, so se tudi Arabci znašli v položaju manjšine, ki je vladala več drugim skupinam. »
« Berberi so bili trdoživa in bojevita plemena, ki so živela v hribovitih goratih predelih severne Afrike. »
« Številna germanska plemena, ki so razbila zahodno rimsko cesarstvo, so tvorila jedro prvih političnih enot zahodnega krščanstva. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021