6 stavkov z «obliko»

« Misijonarji so za Maore ustvarili tudi pisno obliko maorskega jezika, tako da je maorska kultura postopoma postala nekaj povsem drugega kot prej. »
« Stari Grki so izumili obliko filozofije in učenja, povezanega z empiričnim opazovanjem in racionalnostjo; »
« Uporabljali so obliko tako imenovanega induktivnega razuma, ki se začne z opazovanjem in nadaljuje z razlago. »
« Medtem ko so vse druge države, od Avstrije do nove Nemčije in Francije, sprejele vsaj kakšno obliko predstavniške vlade, je Rusija ostala trdno avtokratska in monarhična. »
« Avstrijski skladatelj Arnold Schoenberg (1874-1951) pa je izumil obliko orkestrske glasbe, ki je še vedno pomembnejši vpliv na avantgardne glasbenike in skladatelje kot nekaj, kar bi aktivno poslušala širša javnost. »
« V zvezi s slednjo obliko strahu je treba pojasniti: Čeprav izraz "fobija" danes povezujemo s psihoanalizo in ga vsakodnevno uporabljamo za opisovanje strahu pred afektivno obvezo, gre za obliko primitivne nevroze, ki naj bi obstajala že od zore človeštva, ko se je prazgodovinski človek dnevno spopadal s smrtnimi nevarnostmi. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021