7 primer stavkov z «jezik»

« Misijonarji so maorski jezik zapisali tudi v pisano obliko. Za mnoge Maore so bili misijonarji prvi stik z Evropejci, zato so želeli na Maore pustiti dober vtis. »
« Grščina je bila še vedno državni jezik in jezik elit, perzijski trgovski jezik aramejščina se je še vedno uporabljal v večini dežel, številni lokalni jeziki pa so takrat obstajali kot domači jeziki. »
« Čeprav se jezik evangelijev seveda razlikuje in so tudi nekateri opisani dogodki opisani različno, se evangeliji strinjajo glede večine glavnih vidikov Jezusovega življenja. »
« Na Vzhodu pa grščina ni bila le jezik vsakdanjega življenja za mnoge, temveč tudi uradni jezik države v Rimskem cesarstvu in jezik cerkve. »
« Ko je arabščina postala jezik vsakdanjega življenja in ne le administracije, so se Arabci in Nearabci lažje mešali. »
« Latinščina je iz domačega jezika rimskega cesarstva postala jezik izobražene elite po vsej Evropi. »
« Perzijščina je v tem obdobju postala mednarodni jezik znanosti in poezije, saj so pomembna dela v perzijščini pisali pisatelji različnih narodnosti od severne Indije do Anatolije. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021