Primer stavkov z «členu»

« V prvem členu angleške različice je bilo navedeno, da morajo poglavarji vse pravice in pooblastila suverenosti prepustiti kraljici. V maorski različici pa je navedeno, da se Maori odpovedujejo vladavini v korist kraljice. V maorščini ni neposrednega prevoda za suverenost, saj so imeli Maori posamezna plemena in ne splošnega vladarja. »
« V drugem členu je v angleški različici navedeno, da ima krona izključno pravico do nakupa maorske zemlje. Ni gotovo, ali je bilo to sporočilo v maorski različici pravilno preneseno. »
« Napoleonov zakonik je v 231. členu določal, da mora mož zaščititi svojo ženo, žena pa mora ubogati svojega moža. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021