Primer stavkov z «angleške»

« V prvem členu angleške različice je bilo navedeno, da morajo poglavarji vse pravice in pooblastila suverenosti prepustiti kraljici. V maorski različici pa je navedeno, da se Maori odpovedujejo vladavini v korist kraljice. V maorščini ni neposrednega prevoda za suverenost, saj so imeli Maori posamezna plemena in ne splošnega vladarja. »
« Končni rezultat angleške reformacije je bil, da sta bili Anglija in Škotska razdeljeni med konkurenčne krščanske frakcije, ki pa so se v primerjavi z bolj neposrednimi konflikti med katoličani in protestanti na evropski celini zelo razlikovale od tistih na Britanskem otočju. »
« V današnjem času so v naš jezik vdrle angleške besede. Za mnoge od njih že poznamo prevod. Za druge pa ne. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021