Stavki z «ladjah»

« V naslednjih nekaj letih je na Novo Zelandijo na več kot 57 ladjah prispelo več kot 8 600 kolonistov. Do leta 1859 so Evropejci predstavljali večino. Do leta 1860 se je na Novi Zelandiji naselilo več kot 100 000 angleških, škotskih, valižanskih in nemških priseljencev. »
« Mikenci so na svojih ladjah delovali kot trgovski partnerji in napadalci, kot so narekovale okoliščine; iz arheoloških dokazov je razvidno, da so trgovali z Egiptom in Bližnjim vzhodom (tj. Libanonom in Palestino), prav tako pa je jasno, da so napadali in se borili tako proti ranljivim tujim ozemljem kot tudi drug proti drugemu. »
« Na ladjah so bili sužnji tako utesnjeni, da se večino poti niso mogli premikati, kapitani suženjskih ladij pa so v svoje dobičke vračunali dejstvo, da bo velik odstotek njihovega človeškega tovora na poti umrl - v 17. in 18. stoletju je tako med srednjim prehodom umrlo več kot milijon sužnjev. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021