6 primer stavkov z «južni»

« Vojna za osrednji in južni Taranaki - 1863-69 »
« Egipt je bil razdeljen na "Gornji Egipt", južni del doline Nila, ki je bil odvisen od namakanja s poplavami Nila, in "Spodnji Egipt", ogromno delto, kjer se Nil stika s Sredozemskim morjem. »
« Rim je bil tudi na poti med grškimi kolonijami v južni Italiji in različnimi italskimi kulturami v osrednjem in severnem delu polotoka. »
« Nekaj časa je južni obali Arabije prek arabskih strank vladala Perzija, ki je imela pomemben kulturni vpliv (velik perzijski kralj Khusrau je bil tako slaven, da je njegovo ime postalo koren arabske besede za kralja: kisra). »
« Katoliška cerkev (rimska/latinska): Katoliška cerkev je ostala prevladujoča v skoraj vsej južni Evropi, vključno z Italijo, Španijo, Avstrijo, deli Balkana in kraljestvi, kot je Poljska. Katoliške manjšine so v večjem delu Evrope obstajale odkrito ali na skrivaj, odvisno od relativne sovražnosti lokalnih vladarjev. »
« Ponovna vzpostavitev reda v južni Italiji je zahtevala veliko vojaško operacijo, tako imenovane vojne banditov, ki so v treh letih zahtevale več življenj kot same vojne za združitev. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021