5 primer stavkov z «parlamenta»

« 1907: Požar je uničil poslopje parlamenta. »
« Tradicionalna pravica parlamenta je bila, da odobri ali zavrne davke, vendar je bilo na začetku 17. stoletja odprto vprašanje, ali ima parlament tudi pravico do sprejemanja zakonov. »
« Njegov sin Karel I. (r. 1625-1649) je bil z vidika parlamenta veliko večja grožnja. Močno je podpiral "visoko cerkveno" frakcijo anglikanske cerkve, saj se je puritanizem med preprostim ljudstvom širil in začel odkrito posegati v parlamentarno oblast. »
« Leta 1629 je po protestih parlamenta le-tega razpustil in poskušal vladati, ne da bi ga ponovno sklical. To mu je uspelo do leta 1636, ko je na Škotskem poskušal uveljaviti novo visoko cerkveno versko liturgijo (niz obredov). »
« Liberalci so verjeli tudi v zaželenost voljenega parlamenta, čeprav z omejenim volilnim številom: skoraj vsi liberalci so menili, da bi morali imeti volilno pravico le tisti, ki imajo v lasti veliko premoženja, kar bi (po njihovem mnenju) zagotovilo družbeno stabilnost. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021