7 primer stavkov z «fizik»

« Ernest Rutherford je bil jedrski fizik, ki je postal znan kot "oče" jedrske fizike. Z odkritjem Rutherfordovega sipanja z atomskega jedra z Geiger-Marsdenovim poskusom (poskus z zlato folijo) je bil pionir Bohrovega modela atoma. »
« Po mnenju znanstvenikov, kot je fizik Paul Davies z Univerze v Adelaidi v Avstraliji, je dogodek nerazložljiv le toliko, kolikor ga še ne razumemo. »
« Če bi bil Hawking eksperimentalni fizik, bi bolezen nedvomno pomenila konec njegove kariere. »
« Teoretični fizik je v svoji diplomski nalogi poskušal najti rešitev problema začetka časa. »
« Robert, takrat 23-letni, je prejšnje leto diplomiral kot fizik na Cambridgeu, skoraj 20-letna Lucy pa je na Oxfordu študirala moderne jezike. Komaj enajstletni Timothy je bil še premajhen, da bi razumel, zakaj je njegov oče zapustil dom. »
« Leta 1962 je ameriški fizik Arno Penzias posnel nekaj radijskih valov, ki so pritegnili njegovo pozornost zaradi posebnega zvoka. Ker je želel raziskati njihov izvor, je odkril, da so nič drugega kot valovi, ki so se rodili iz hrupa velikega poka, eksplozije, ki je pred 15 000 milijoni let povzročila nastanek vesolja. »
« Aleksander Goldovič, 39-letni fizik, je imel skoraj obrito glavo. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021