6 primer stavkov z «evropskimi»

« Z evropskimi naseljenci so se pojavile epidemije, na katere se ameriški staroselci niso mogli upreti, in v nekaj generacijah je velika večina - morda celo 90 odstotkov - ameriških staroselcev zaradi tega umrla. »
« Vojne med evropskimi državami so ostale skoraj stalne, na podeželju pa je bilo še vedno pogosto razbojništvo, vendar se zdi, da se je splošna stopnja nasilja v 11. stoletju zmanjšala. »
« Zaradi velike geografske razdalje med Rimom in evropskimi kraljestvi papeži niso imeli veliko praktične oblasti nad različnimi nacionalnimi cerkvami, visoki cerkveni delavci v evropskih kraljestvih pa so bili praviloma tesneje povezani s svojimi kralji kot z Rimom. »
« Med drugimi evropskimi državami so bili Britanci najuspešnejši pri posnemanju Nizozemcev. »
« Tako se je Rusija do konca 19. stoletja med evropskimi velesilami najmanj spremenila. »
« Čeprav je torej holokavst opredeljen in bi moral biti opredeljen predvsem kot genocid nad evropskimi Judi, ki so ga izvajali nacisti, je še vedno primerno obravnavati druge žrtve nacistične ideologije kot en vidik nacističnega množičnega umora kot celote. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021