Primer stavkov z «geografski»

« To besedilo ima širši geografski pogled kot tradicionalni učbeniki zahodne civilizacije in se v mnogih primerih osredotoča na ključno zgodovinsko vlogo Bližnjega vzhoda, ne le Evrope. »
« Kljub geografski bližini Mezopotamije in Anatolije je bil Egipt v tistem času v veliki meri ločen od civilizacij teh regij. »
« Za razliko od večine tradicij zahodna civilizacija ni predvsem geografski kraj ali genetska linija. Je odnos duha. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021