7 stavkov z «gibanja»

« Zaradi tega gibanja proti zahodu so se naseljenci kot še nikoli prej znašli v konfliktu z indijanskimi plemeni, kot so Shawnee, Seneca-Cayuga, Wyandot in Delaware, ki so vse odločneje nasprotovali vsakršnemu nadaljnjemu vdoru belih naseljencev. »
« Veterani protestnega gibanja so se navadili razlagati britanska dejanja na najslabši možni način, zato se je zdelo, da je zakon iz leta 1773 del velike zarote proti svobodi. »
« Postopoma sem se začel zavedati svetlobe in gibanja. »
« UNITA, MPLA in FNLA so januarja 1975 s Portugalsko podpisale sporazum, v skladu s katerim so ta tri gibanja in Portugalci skupaj upravljali državo do svobodnih volitev. »
« Pomembna intelektualna in ideološka gibanja, ki so zahtevala versko strpnost, enakost pred zakonom in feminizem, so se pojavila na Zahodu. »
« Z drugimi besedami, trditev preroškega gibanja ni bila le, da je Jahve boljši od boga Aššura, ampak tudi, da Aššur v resnici sploh ni bil bog. »
« Kot odziv na kugo so se pojavila tudi verska gibanja, na primer flagelanti: skupine kesalcev, ki so hodili po podeželju, mestih in vaseh, se bičali in prosili Boga za odpuščanje. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021