6 primer stavkov z «enako»

« Zavračanje zgodovine zahodne civilizacije bi bilo enako zavajajoče kot trditev, da je pomembna samo zgodovina zahodne civilizacije. »
« Na vsako nečast je bilo treba odgovoriti z enako nečastjo, najpogosteje z nasiljem. »
« Severni križarski pohodi so bili na neki način enako pomembni kot križarski pohodi v Sveto deželo, saj so poskrbeli za izumrtje zadnjih ostankov poganstva v Evropi - v Litvi, Estoniji in Livoniji je dejansko izginilo do konca 14. stoletja - in za osvojitev velikega ozemlja, ki je nekoč postalo temeljni del Nemčije: Prusije. »
« Tudi v sami Italiji je bilo življenje večine ljudi (zlasti zunaj velikih mest) leta 1500 skoraj enako tistemu izpred več stoletij. »
« Sultan Selim je bil enako ambiciozen in pragmatičen ter se je izkazal kot spreten politik in učinkovit vojaški poveljnik. »
« Medtem so bili protestantski voditelji enako trdni v svojih prepričanjih in so svojim privržencem dejavno privzgajali predanost in lojalnost. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021